Nasze rozwiązania …

 • Treasury Backbone, a solution used successfully by several banks to automate backend treasury processes
 • Corporate CRM and sales support system
 • Frontend calculators and sales portal for insurance agents, brokers, bank branches and online (vehicle, motor third-party, property, travel)
 • Business process automation
 • Higher education information system
 • Administration system for nationwide elections
 • ITIL solution stack including CMDB, service desk and change management workflow

When looking for an IT solution for a business initiative you need IT people with technical excellence who also understand your business. That’s exactly what Atoll has given us for many years and in many projects.

Imre Fónai

Head of Direct Sales, K&H Insurance

Tak pracujemy …

Twoje cele biznesowe najwyższym priorytetem

Osiągnięcie jakich celów mają wspomagać nowe rozwiązania ?
Jak jej uzyskać ?
Dla nas ważne jest zrozumienie oczekiwań klienta w stosunku do sytemu.
A

Planujemy na wiele kroków do przodu

Znając cele i istniejące możliwości dajemy opcje możliwych rozwiązań i oceniamy je.

Startujemy

Lubimy podejmować wyzwania i rozwiązywać je kreatywnie.
w

Wierzymy w trwałe porozumienie z klientem

Każdy projekt to nowe wyzwanie , nowe pomysły i nowe żądania, do dyskusji nad którymi zawsze jesteśmy gotowi dyskutować.

Sektory, w których zdobyliśmy największe doświadczenie…

Sektor finansowy

W 2001 roku Atoll rozpoczął swoją działalność właśnie projektem bankowym. Od tego czasu niezmiennie najaktywniejszą działalność prowadzimy właśnie w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym.

Urzędy państwowe

W tym sektorze działa wiele naszych aplikacji.

Telekomunikacja

To nasz ulubiony sektor, being ponieważ szczególnie lubimy pracę z klientami stosującymi szybko nowoczesne technologie.

Media

Nie wyobrażaliśmy sobie nawet wykorzystania, że narzędzie SAMU można wykorzystać do rejestracji studni artezyjskich i obsługujących je aplikacji.

Używane technologie …

Oto najczęściej stosowane przez nas technologie.
Wybierając do naszych projektów konkretne narzędzia i technologie zawsze kierujemy się potrzebami klienta oraz posiadanymi przez niego zasobami i środowiskiem informatycznym.

 • Java web frameworks: GWT, JSF, Spring, Vaadin, Wicket
 • Microsoft: .NET Framework
 • Serwery aplikacyjne: serwer plikacyjny IBM Websphere, Oracle Weblogic Server, Oracle IAS, Oracle GlassFish, JBoss
 • RDBMS: Oracle database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL
 • Systemy integracji danych: Websphere Message Broker, Websphere MQ
 • Systemy wspomagające obrót dokumentami: IBM FileNet, IBM Content Manager, OnDemand, Alfresco
 • Systemy operacyjne: Linux, Unix, Windows Server

Na bieżąco testujemy nowe technologie i metody tworzenia aplikacji tak, by w naszych projektach móc stosować najlepsze i najbezpieczniejsze z nich.

Masz oczekujący na rozwiązanie problem ?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji biznesowych w różnych sektorach. Ich dalszy rozwój jest naszą pasją i konikiem. Cóż dodać więcej ?