Zaprojektuj lepszą korporację

Używaj SAMU do wizualizacji swojej architektury korporacyjnej i wspólnego projektowania jej zmian.

Jeden diagram architektury wart jest więcej niż tysiąc słów. Diagramy tworzone przez SAMU przejrzyście ukazują powiązania i zależności występujące w architekturze korporacji tworząc prostą w obsłudze platformę do planowania jej zmian.

Wspólny język

Zbuduj wspólną bazę wiedzy o architekturze swojej korporacji, używaj jej komunikując się codziennie z kolegami. Jasne i przejrzyste diagramy pomogą Twoim kolegom z różnych stanowisk i o różnych zawodach zrozumieć nawet skomplikowane problemy.
Diagramy powstają automatycznie na podstawie aktualnych danych, które jednoczesnie w sposób prosty i łatwy mogą być na nich edytowane.

Uzasadnione decyzje

Diabeł tkwi w szczegółach. Kompleksowe i uwidaczniające niepewne elementy struktury diagramy SAMU błyskawicznie i dokładnie naświetlają problemy. Korzystaj z wiedzy o architekturze przy podejmowaniu codziennych decyzji !

Dobrze zaplanowane zmiany

SAMU daje kompleksową platformę do planowania i śledzenia zmian architektury umożliwiającą jeszcze w fazie przygotowań modelowanie wpływu skutków planowanych zmian na całą architekturę korporacyjną.

Zaznacz komponenty i relacje do modyfikacji lub usunięcia oraz zdefiniuj nowe komponenty. SAMU pomoże Ci ominąć wszystkie możliwe pułapki.

Superszybkie wdrożenie i doskonała elastyczność

SAMU to repozytorium zawierające metamodel danych oraz definicje raportów i ich parametrów zamknięte w pakiet stworzony według naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Jednocześnie w dowolny i elastyczny sposób można go dostosowywać do indywidualnych potrzeb klienta. Praktycznie z poziomu graficznego użytkownika wszystko: metamodel, raporty, symbole, uprawnienia można sparametryzować.

Wspólne planowanie bezpośrednio w repozytorium

Diagramy generowane automatycznie

Wszystkie diagramy i raporty są generowane przez SAMU w oparciu o dane uzyskiwane z zapytań w czasie rzeczywistym.

Prawdziwe repozytorium

Elastyczny metamodel, całkowicie dostosowywalny do potrzeb użytkownika.

Super szybki start, ogromna elastyczność

Konfiguracyjne pakiety „pod klucz” umożliwiają natychmiastowe użycie SAMU nie pozbawiając go jednocześnie elastyczności.

i

Prosty import z Excela, natychmiastowa wizualizacja graficzna

Dane można wprowadzać z ekranów wygenerowanych w tym celu przez SAMU jak i z Excela lub plików XML, istnieje również opcja synchronizacji danych z innymi systemami.

The overviews and the details provided by the repository give the architecture governance process a sound basis for decision making. Proper decisions in the process yield better solution quality and fewer operational problems. We are pleased to use SAMU as the tool for implementing our architecture repository, and we are very happy with the support Atoll has provided.

István Maradi

CTIO, Magyar Telekom

Chcesz zobaczyć jak działa w praktyce ?