Szabályzatok

ATOLL TECHNOLOGIES ZRT. SZABÁLYZATAI

Utoljára frissítve 2024.01.15.-én.

Emberi Jogi Szabályzat

 1. Bevezetés és Célkitűzések
  • Az Atoll Technologies Zrt. elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása mellett minden tevékenysége során.
  • Célunk a vállalat minden érintettjének jogainak és méltóságának védelme, beleértve munkavállalókat, üzleti partnereket, és a közösség részét képező minden egyéb szereplőt.
 2. Alapelvek és Értékek
  • A tisztesség és becsületesség: Minden tevékenységünk során tiszteletben tartjuk a tisztességes és becsületes üzleti gyakorlatot, és nem tűrjük el a korrupciót és a tisztességtelen magatartást.
  • Egyenlőség és diszkriminácómentesség: Azonos jogokat és lehetőségeket biztosítunk minden munkavállalónk számára, és elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának elkerülése mellett.
  • Biztonságos, felelős módon működünk: Vigyázunk alkalmazottaink, ügyfeleink, szállítóink, alvállalkozóink és a működésünk helye szerinti közösségek egészségére. Cégünk biztonságos és egészséges munkahelyet biztosít, megfelel a vonatkozó egészség- és munkavédelmi jogszabályoknak, előírásoknak és belső követelményeknek. Az Atoll Technologies Zrt. az egészségügyi vagy munkavédelmi követelményekkel kapcsolatban nyereségi vagy termelési érdekek miatt nem tesz engedményt.
 3. Munkavállalói Jogok és Kötelességek
  • Foglalkoztatási feltételek: A munkavállalóinkat tisztességes munkafeltételekkel, méltóságuk tiszteletben tartásával, és az alkotó munkakörülmények biztosításával ösztönözzük.
  • Diszkrimináció és zaklatás: Nem tűrjük el a diszkriminációt és a zaklatást. Minden munkavállalónknak jogában áll az egyenlő bánásmód, függetlenül a hátterüktől.
  • Javadalmazás: Dolgozóinknak az iparághoz és a helyi munkaerő piachoz viszonyítva versenyképes kompenzációt biztosítunk, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tisztességes megélhetést biztosító bérezést nyújtsunk a számukra. Javadalmazási filozófiánkat világosan közöljük alkalmazottainkkal, és teljes mértékben a munkabérre, munkaidőre, túlórára és juttatásokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett működünk.
 4. Üzleti Partnerek és Szállítók
  • Az emberi jogok tiszteletben tartása: Az üzleti partnereinktől és szállítóinktól elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, és működjenek együtt azok tiszteletben tartása érdekében.
  • Ellenőrzések és szankciók: Fenntartjuk a jogot, hogy rendszeresen ellenőrizzük az üzleti partnereink és szállítóink tevékenységeit az emberi jogok szempontjából. Azokkal, akik nem felelnek meg az elvárásainknak, szankciókat vezetünk be.
 5. Felelősségi kör és Felülvizsgálat
  • Minden aggályt haladéktalanul, elfogulatlanul és bizalmas módon vizsgálunk ki, és annak alapján intézkedéseket hozunk. Fontosnak tartjuk a hatékony jogorvoslat biztosítását bármikor, amikor az hatással van az emberi jogok érvényesítésére. Arra törekszünk, hogy folyamatosan növeljük vezetőségünk képességét, hogy ezeket az aggályokat hatékonyan tudják azonosítani, és azokra megfelelő választ tudjanak adni. Ezenkívül tovább fejlesztjük alkalmazottaink emberi jogokkal kapcsolatos ismereteit és tudását, arra bátorítjuk őket, hogy adjanak hangot minden aggályuknak anélkül, hogy megtorlástól kellene tartaniuk.
  • A Szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk az aktuális jogszabályoknak és vállalati igényeknek megfelelően.

 

Környezetvédelmi Szabályzat

 1. Bevezetés
  • Célkitűzés: Az Atoll Technologies Zrt. elkötelezett a fenntartható és környezetbarát szoftverfejlesztés iránt, és ezen értékek mentén alakítja üzleti gyakorlatait.
  • Cégünk tevékenysége szellemi tevékenységhez kapcsolódó munka, ennek megfelelően hagyományos termelő-tevékenységet nem végzünk.
 2. Környezeti Politika és Elvek
  • Fenntarthatóság: A vállalat elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezetbarát működés mellett, és ezen elvek mentén alakítja üzleti döntéseit.
  • Jogszabályok és Szabályozások: A vállalat betart minden érvényes környezetvédelmi jogszabályt és szabályozást, és elkötelezett a követelményeknek való megfelelés mellett.
 3. Zöld Szoftverfejlesztés és Életciklusmenedzsment
  • Energiahatékonyság: Az összes szoftvertermékünk fejlesztése során törekszünk az energiahatékonyságra, és támogatjuk az energiahatékony hardverek és infrastruktúrák használatát.
  • Hulladékminimalizálás: A kódfejlesztés során azonosítjuk a hatékonyabb algoritmusokat és adatszerkezeteket, minimalizálva ezzel a szoftver felesleges erőforrásigényét.
  • Szoftverfejlesztés: Törekszünk arra, hogy az általunk készített szoftvertermékek elősegítsék ügyfeleink környezetbarát, energiahatékony, papírmentes működését.
 4. Cloud és Adatközpont Kezelés
  • Zöld Adatközpontok: Törekszünk arra, hogy olyan adatközpontokat és felhőszolgáltatásokat használjunk, amelyek magas szintű energiahatékonyságot és zöld technológiákat alkalmaznak.
  • Környezetbarát Infrastruktúra: Az infrastrukturális fejlesztéseink során hangsúlyt fektetünk a környezetbarát és fenntartható eszközök és rendszerek kiválasztására.
 5. Papírmentes Iroda és Munkavégzés
  • Digitális Dokumentáció: Az irodai folyamatainkat optimalizáljuk a papírmentes irányba, és támogatjuk a digitális dokumentumkezelést és aláírást.
  • Távmunka és Rugalmas Munkavégzés: Ösztönözzük a távmunkát és a rugalmas munkavégzést a közlekedési és környezeti terhelés csökkentése érdekében.
 6. Környezetvédelmi Képzés és Tudatosság
  • Képzések: Az alkalmazottakat rendszeresen képezzük a környezetbarát szoftverfejlesztési gyakorlatokról, és azoknak való megfelelésről.
  • Tudatosság: Támogatjuk az alkalmazottak környezettudatosságának növelését, és arra ösztönözzük őket, hogy aktívan vegyenek részt a környezetvédelmi kezdeményezésekben.
 7. Záró rendelkezések
  • Módosítások: A vállalat fenntartja a jogot a környezetvédelmi szabályzat rendelkezéseinek módosítására, és az alkalmazottakat minden változásról értesíti.