Jogi nyilatkozat

A dokumentum utolsó módosítása: 2024. január 15.

az Atoll Technologies Zrt. (Capital Square Irodaház, Váci út 76. / 7em., 1133 Budapest, Magyarország), Atoll jogi nyilatkozata.

A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Az Atoll által az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következő Felhasználási feltételek vonatkoznak. Az Atoll fenntartja a jogot a felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.

A SAMU Software as a Service szolgáltatásra vonatkozó felhasználási feltételek legújabb változata a weboldalaink alján található, „SaaS ÁSZF” nevű hivatkozásra kattintással olvasható el.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Az Atoll webes eszközei segítségével különböző forrásokhoz biztosít Önnek hozzáférést. Ezek között vannak forrásanyagok, fejlesztői eszközök, letöltési területek, kommunikációs fórumok és termékinformációk (gyűjtőnéven: „Szolgáltatások”). A Szolgáltatások (beleértve azok minden frissítését, továbbfejlesztését, új funkcióját és/vagy új webes eszközök hozzáadását) a Felhasználási feltételek hatálya alá esnek.

 

A FELHASZNÁLÁS KORLÁTOZÁSA MAGÁNJELLEGŰ, NEM KERESKEDELMI CÉLOKRA

A Szolgáltatásokat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Az ettől eltérő eseteket külön feltüntetjük. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, közzétenni, licencelni, származtatott munka elkészítésére felhasználni, átruházni és eladni a Szolgáltatások keretei között megszerzett semmiféle információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást sem.

 

A SZEMÉLYES ADATOK BIZALMAS KEZELÉSE ÉS VÉDELME

Az Ön által megadott adatok összegyűjtésére és felhasználására vonatkozó információt az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

 

AZ EZEN A WEBHELYEN ELÉRHETŐ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A Szolgáltatások keretei között letölthető összes szoftver („Szoftverek”) az Atoll és/vagy beszállítói által készített, szerzői jogvédelem hatálya alá eső munkák. A Szoftverek használatára a szoftvert kísérő vagy ahhoz mellékelt végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak. A végfelhasználók a Szoftver használatával elfogadják a Licencszerződésben foglalt feltételeket.

A Szoftvereket kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerinti, végfelhasználók általi használatra tettük elérhetővé letöltésre. A Szoftver bármiféle, a Licencszerződésbe ütköző másolása és továbbterjesztése törvénysértésnek minősül, így súlyos polgári peres és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A fenti rendelkezés megsértőivel szemben minden lehetséges jogi lépést megteszünk.

Tilos a szoftvereket más kiszolgálóra vagy helyre további reprodukció vagy továbbterjesztés céljából másolni vagy reprodukálni, hacsak a szoftverhez mellékelt licencszerződés kifejezetten nem engedélyezi az ilyen jellegű másolást vagy továbbterjesztést.

A szoftverhez csak az esetlegesen a licencszerződésben foglalt feltételek szerinti garanciát biztosítjuk. Az Atoll ezúton kijelenti, hogy a licencszerződésben foglalt garanciákon kívül semmiféle garanciát vagy feltételt sem vállal a szoftverrel kapcsolatban, beleértve a forgalomba hozatalra vonatkozó kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályban előírt garanciákat és feltételeket, valamely célra való alkalmasságot, jogcímet és jogsértés kizárását is.

Előfordul, hogy az Atoll a szolgáltatások részeként vagy szoftvertermékeiben az ön kényelmét szolgáló eszközöket, segédprogramokat tesz elérhetővé használat és/vagy letöltés céljára. Az Atoll semmiféle biztosítékot sem nyújt az ilyen eszközök és segédprogramok ilyen jellegű használatából származó eredmények és kimenetek pontosságára vonatkozóan. Kérjük, hogy a szolgáltatások vagy az Atoll szoftvertermékei keretében rendelkezésére bocsátott eszközök és segédprogramok használata során tartsa tiszteletben mások szellemi tulajdonjogait.

A Szolgáltatáson elérhetővé tett Szoftvert az 1999. évi LXXVI. (törvény a szerzői jogról) védi.

AZ EZEN A WEBHELYEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A Szolgáltatásokról származó Dokumentumok (tanulmányok, brosúrák, sajtóközlemények, adattáblázatok és gyakori kérdések) felhasználási jogát megadjuk, azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi tájékoztató és a jelen engedélyező kitétel minden másolaton fel van tüntetve, (2) a Szolgáltatásokról származó ilyen Dokumentumokat csak tájékoztató jelleggel, személyes vagy nem kereskedelmi célból használják fel, és nem másolják vagy küldik el semmiféle hálózati számítógépre és nem teszik közzé az elektronikus sajtóban és (3) a Dokumentumokon semmiféle módosítást sem hajtanak végre. Az akkreditált oktatási intézmények (alap- és középfokú iskolák, egyetemek, állami és magántulajdonú felsőoktatási intézmények) a tantermen belüli kiosztás céljára letölthetik és sokszorosíthatják a dokumentumokat. A tantermen kívüli terjesztéshez külön írásos engedély szükséges. Bármiféle más céllal történő felhasználás törvénysértő, ezért súlyos polgári peres és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A fenti rendelkezés megsértőivel szemben minden lehetséges jogi lépést megteszünk.

A fent meghatározott dokumentumok nem foglalják magukban sem az atollgroup.eu, a samucloud.com, sem más, Az Atoll által birtokolt működtetett, licencelt vagy irányított webhely látványtervét és elrendezését. Az Atoll webhelyeinek elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre, a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatályai alá esnek, tilos őket részben vagy egészben másolni és utánozni. Az Atoll webhelyről származó egyetlen embléma, rajz, hang vagy kép sem másolható és nem továbbítható Az Atoll kifejezett írásos engedélye nélkül.

Az Atoll és/vagy érintett beszállítói nem jelentik ki, hogy a szolgáltatások részeként közzétett dokumentumok és a hozzájuk kapcsolódó képek bármiféle célra alkalmasak lennének. Minden ilyen dokumentumot és grafikát „önmagában”, mindenféle garancia nélkül biztosítunk. Az atoll ezúton kijelenti, hogy semmiféle garanciát vagy feltételt sem vállal ezekkel az információkkal kapcsolatban, beleértve a forgalomba hozatalra való alkalmasság kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályban előírt garanciáit és feltételeit, valamely célra való alkalmasságot, jogcímet és jogsértés kizárását. Az Atoll és/vagy érintett szállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a szolgáltatások keretei között elérhető információk használatából vagy végrehajtásából, vagy azzal kapcsolatban keletkező bármiféle speciális, közvetett vagy következményes kárért, amely használatkiesésből, adatvesztésből vagy elmaradt profitból származik, akár szerződés teljesítése, hanyagság vagy más vétkes tevékenység váltotta ki.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében közzétett dokumentumok és a hozzájuk tartozó képek műszaki pontatlanságokat vagy íráshibákat tartalmaznak. Az itt elérhető információk rendszeresen módosulnak. Az Atoll és/vagy érintett beszállítói bármikor jogosultak az itt ismertetett termék(ek) és/vagy program(ok) tökéletesítésére és/vagy módosítására.

 

A WEBHELYRŐL ELÉRHETŐ SZOFTVEREKRE, DOKUMENTUMOKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

Az Atoll és/vagy érintett szállítói semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a szolgáltatások keretei között elérhető szoftverek, dokumentumok, nyújtott vagy nem nyújtott szolgáltatások információk használatából vagy végrehajtásából, illetve azzal kapcsolatban keletkező bármiféle speciális, közvetett vagy következményes kárért, amely használatkiesésből, adatvesztésből vagy elmaradt profitból származik, akár szerződés teljesítése, hanyagság vagy egyéb vétkes tevékenység eredményezte.

 

TAGSÁGI FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

Ha a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrálást. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Vállalja, hogy azonnal értesíti az Atoll-t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről. Az Atoll nem vállal felelősséget az Ön jelszavának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik ez a felhasználás. Ön viszont felelőssé tehető más személy által az Ön fiókjának vagy jelszavának felhasználásával az Atollnak vagy más félnek okozott veszteségekért. A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját.

 

TÖRVÉNYTELEN ÉS TILTOTT FELHASZNÁLÁS KIZÁRÁSA

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna Az Atoll bármely kiszolgálójában, Az Atoll bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózatokban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet bármely Szolgáltatás, más fiókok, bármely Atoll kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni (vagy megkísérelni megszerezni) mindenféle olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegő területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weblapokat, fényképalbumokat, file tárhelyeket és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek a másokkal való kommunikációt teszik lehetővé (egyenként „Kommunikációs szolgáltatás”, együtt „Kommunikációs szolgáltatások”). Vállalja, hogy csak helyénvaló és amennyiben van értelme ennek a megkötésnek, az adott Kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzeneteket és anyagokat tesz közzé, küld el és fogad. Vállalja, hogy nem használja a Kommunikációs szolgáltatásokat például a listán felsorolt célokra:

 • Nem használja a Kommunikációs szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, szennylevelezéssel vagy bármiféle más ismétlődő vagy kéretlen üzenetekkel kapcsolatban (kereskedelmi vagy egyéb céllal).
 • Nem rágalmaz, gyaláz, zaklat, üldöz, fenyeget másokat, illetve nem sérti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Nem tesz közzé, nem hoz nyilvánosságra és nem terjeszt nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Nem tölt fel vagy más úton nem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például a szerzői jogi vagy a kereskedelmi márkavédelmi (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett a fentiek végrehajtásához.
 • Nem használja fel a Szolgáltatásokon keresztül elérhető bármiféle anyagot vagy információt, köztük a képeket és a fényképeket semmilyen olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb jogát sérti.
 • Nem tölt fel vírusokat, trójai falovakat, időbombákat, cancelbotokat, sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan fájlt vagy programot, amely kárt okozhat más számítógépének működésében vagy más személy tulajdonában.
 • Nem hirdet vagy kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem tölt le a Kommunikációs szolgáltatáson egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen reprodukálni, megjeleníteni, előadni és/vagy terjeszteni.
 • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, jogi vagy egyéb tájékoztatóit, illetve annak eredetére utaló más jegyeket vagy címkéket.
 • Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában.
 • Nem sérti meg az adott Kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat.
 • Nem gyűjt össze másokra vonatkozó információkat, az e-mail címeket is beleértve.
 • Nem sért meg semmilyen vonatkozó törvényt és jogszabályt.
 • Nem tünteti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából.
 • Nem használja fel, nem tölti le és másféleképpen sem másolja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsátja más magán- vagy jogi személy részére a Szolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve bármiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok valamely részét.

 

Az Atoll nem köteles felügyelni a Kommunikációs szolgáltatásokat. Az Atoll mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokon közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve bármiféle anyag saját kizárólagos hatókörében történő eltávolítására. Az Atoll fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül és bármiféle okból kifolyólag megvonja a Kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát.

Az Atoll fenntartja a jogot, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely Az Atoll megítélése szerint szükséges bármely vonatkozó törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy hatósági kérés követelményeinek kielégítéséhez, illetve arra, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, az Atoll saját kizárólagos hatáskörében.

Mindig körültekintően járjon el, ha bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs szolgáltatáson, amelynek alapján Ön vagy gyermekei személyesen azonosíthatók. Az Atoll nem szabályozza és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információt sem, így az Atoll külön kiemeli, hogy semmiféle felelősséget sem vállal a Kommunikációs szolgáltatással kapcsolatban, illetve az Önnek a Kommunikációs szolgáltatásokban való részvételéből származó jogi ügyekkel kapcsolatban. A menedzserek és a házigazdák nem az Atoll meghatalmazott szóvivői, a nézeteik nem szükségképpen tükrözik az Atoll nézeteit.

A Kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, reprodukálást és/vagy terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak; az anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az efféle korlátozások betartásáért.

 

AZ ATOLL RÉSZÉRE NYÚJTOTT VAGY AZ ATOLL BÁRMELY WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ANYAGOK

Az Atoll nem követeli magának az Ön által az Atoll rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük vélemények és tanácsok), vagy bármelyik Szolgáltatáson és társult szolgáltatásain a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). Ám azáltal, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy benyújtja („Közzéteszi”) Közleményét, felruházza Az Atoll-t, társult vállalatait és szükséges licenctulajdonosait az Ön közleményeinek internetes üzletágának működésével kapcsolatos felhasználására való joggal (kivétel nélkül az Atoll minden Szolgáltatására kiterjedően). Ezek a jogok többek között a következő licencjogokra terjednek ki: a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, reprodukálása, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének a Közleményéhez kapcsolódó közzététele; bármely ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely vállalat részére történő licencbe adása.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint az Atoll rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár. Az Atoll nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve az Atoll saját hatáskörében bármikor eltávolíthatja bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Közzétesz egy Közleményt, egyúttal garantálja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Felhasználási feltételekben foglaltak szerint, amelybe beletartozik többek között a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jog.

A fentiekben foglalt garancián és kijelentésen kívül, ha olyan Közleményt tesz közzé, amely képeket, fényképeket és egyéb részben vagy egészben grafikus elemeket tartalmaz („Képek”), azzal garantálja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, vagy hogy az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa megadta önnek az ilyen Képek és/vagy a Képekben foglalt tartalom vagy képek a felhasználás módjának és céljának megfelelő, illetve a jelen felhasználási feltételek által egyébként engedélyezett célnak megfelelő felhasználására, (c) hogy az ilyen Képeken ábrázolt esetleges személyek hozzájárultak a Képeknek a jelen Felhasználási feltételekben foglalt célokra történő felhasználásához, vagyis például a Képek terjesztéséhez, nyilvános megjelenítéséhez és reprodukálásához. A Képek Közzétételével engedélyt ad (a) a magánközösségek minden tagja számára (a magánközösségek tagjai számára elérhető ilyen Képek esetén) és/vagy (b) a nagyközönség számára (a Szolgáltatásoknak a magánközösségekétől különböző bármely más helyén elérhetővé tett Képek esetén) a Képeinek bármely Szolgáltatással kapcsolatos, a jelen Felhasználási feltételekben foglaltak szerinti felhasználására (többek között a képeket tartalmazó nyomatok és ajándéktárgyak elkészítésére, illetve korlátozás nélküli, nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra érvényes engedélyt ad a következőkre: a Képeknek az Ön neve feltüntetése nélkül történő másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános bemutatása, nyilvános előadása, reprodukálása, módosítása, lefordítása és újraformázása, illetve az ilyen jogoknak a Szolgáltatások bármely nyújtója részére történő továbblicencelési joga. A Képekhez kapcsolódóan az ezt megelőző mondatokban megadott engedélyek megszűnnek, amennyiben teljes egészükben eltávolítja az ilyen Képeket a Szolgáltatásokról, azzal a kikötéssel, hogy ez a megszűnés semmilyen formában sem érinti a Képekre vonatkozóan a Képek teljes eltávolítását megelőzően megadott engedélyeket. A Képek felhasználásáért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár.

 

KÜLSŐ FELEK WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Előfordulhatnak az Atoll webhelyén kívülre vezető hivatkozások. A hivatkozott webhelyek nem állnak az Atoll irányítása alatt, így az Atoll nem felelős egyetlen hivatkozott webhely tartalmáért sem, illetve a hivatkozott helyeken elérhető hivatkozásokért, valamint az ilyen helyek bármiféle módosításáért vagy frissítéséért. Az Atoll nem felelős a hivatkozott helyekről a weben sugárzott műsorokért vagy bármely más adásért. Az Atoll csak az ön kényelme szolgálatában biztosítja ezeket a hivatkozásokat, egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy az Atoll egyetértését adná a webhely tartalmához.

 

A KÉRETLENÜL BENYÚJTOTT GONDOLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Sem az atoll, sem alkalmazottai nem fogadnak el és nem vesznek figyelembe kéretlenül a rendelkezésükre bocsátott ötleteket, így hirdetési kampányokra, új promóciókra, új termékekre vagy technológiákra, eljárásokra, anyagokra, marketingtervekre vagy termékek új nevére vonatkozó ötleteket sem. Ne küldjön be semmiféle eredeti képzőművészeti alkotást, mintát, demonstrációt vagy egyéb munkát. A jelen szabály kizárólagos célja az abból származó esetleges félreértések és viták elkerülése, hogy az Atoll termékek vagy marketingstratégiák az atoll részére benyújtott ötletekhez hasonlónak tűnhetnek fel. Tehát arra kérjük, hogy ne küldjön kéretlenül ötleteket az Atoll és az Atoll bármely alkalmazottja részére. Ha ötletek és anyagok beküldésének mellőzősére irányuló kérésünk ellenére ötleteket és anyagokat küld be, tartsa szem előtt, hogy az Atoll nem ad semmiféle biztosítékot ötleteinek és anyagainak bizalmas vagy az ön tulajdonjogát elismerő kezelésére.

 

SZERZŐI JOGI TÁJÉKOZTATÓ.

Copyright © 2015 Atoll Technologies Kft, Capital Square Irodaház, Váci út 76, 1133 Budapest, Magyarország. Minden jog fenntartva.

 

VÉDJEGYEK. Az következők az Atoll Technologies Zrt. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Magyarországon és/vagy más országokban: SAMU System Architecture Management Utility, Treasury Backbone. A dokumentumban szereplő vállalat- és termékneveket tulajdonosaik védjeggyel láthatták el.

 

Minden kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.