Główne funkcje SAMU

SAMU to prawdziwe repozytorium EA zawierające elastyczny metamodel zdolny do generowania diagramów jasno i zrozumiale obrazujących architekturę korporacji.

Wpływ projektów na architekturę można zaplanować wspólnie z kolegami uczestniczącymi w projektach, powtórnie używając istniejących komponentów.

TWORZENIE METAMODELU

 • Definiuje typy obiektów, współzależności oraz typy atrybutów

WIZUALIZACJA

 • Wszystkie raporty opierają się na wykonywanych w czasie rzeczywistym zapytaniach zdefiniowanych przez użytkownika
 • Rozwijalne podglądy
 • Zasady wyświetlania zawansowanych diagramów (lokalne i globalne) np.: zaznaczanie kolorem czerwonym wszystkich aplikacji krytycznych
 • Raporty specjalne definiowane przez użytkownika (macierze XSLT, linia czasu i inne grafikony)

PROSTA OBSŁUGA

 • Jednolita platforma web do wszystkich funkcji administracyjnych i użytkowniczych
 • GUI i wizualizacja architektury łatwa w obsłudze również dla pracowników spoza pionu IT
 • Obiekty i zależności między nimi mogą być zmieniane bezpośrednio na diagramach (tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów)
~

BEZPIECZEŃSTWO

 • Uprawnienia są przypisywane do grup użytkowników
 • Dwupoziomowa obsługa praw dostępu: dostęp do danych + dostęp do funkcji
 • Autentykacja LDAP, DB lub mieszana
i

ŁADOWAINE DANYCH

 • Obiekty architektury i powiązania między nimi mogą zostać załadowane z arkuszy Excela lub XML-a
 • Automatyczna synchronizacja danych (interfejsy REST, JDBC, LDAP) przy pomocy opcjonalnego modułu synchronizującego (aktualnie dostępny jedynie dla implementacji „on-premise”)
 • Dedykowany dla potrzeb konkretnego klienta ekran do jednoczesnej obsługi danych masowych
f

MANAGEMENT

 • Full audit trail and time-machine function
 • APIs for smooth integration
 • Web-only tool with all configuration and data stored in a single DB